Το νερό σε ένα ντεπόζιτο, επαρκεί για 30 μέρες όταν καταναλώνονται 80 λίτρα την ημέρα. Το καλοκαίρι, που η ημερήσια κατανάλωση αυξάνεται κατά 20%, για πόσες μέρες θα υπάρχει νερό;

Αν οι μαθητές μιας τάξης καθίσουν ανά δύο στα θρανία, τότε μένουν όρθιοι 4 μαθητές. Αν όμως καθίσουν ανά τρεις, τότε μένουν κενά 3 θρανία. Πόσοι είναι οι μαθητές;

Συμπληρώστε όποιο σχήμα από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης συμπληρώνει σωστά τα Σχήματα Προβλήματος.

ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
2A_DEMO

ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
2B_DEMO
Α
Β
Γ
Δ
Ε

Συμπληρώστε όποιο σχήμα από τη σειρά των Σχημάτων Απάντησης συμπληρώνει σωστά τα Σχήματα Προβλήματος.

ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
1A_DEMO

ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
1B_DEMO
Α
Β
Γ
Δ
Ε

Στο πιο κάτω πρόβλημα σας δίνεται μια κύρια δήλωση και μετά τέσσερις δηλώσεις (Α, Β, Γ, Δ). Θα πρέπει να δεχτείτε όλες τις πληροφορίες που σας δίνονται ως αληθείς και να βρείτε δύο δηλώσεις που η πρώτη να συνεπάγεται τη δεύτερη (π.χ., ΑΓ) και οι δύο μαζί να είναι λογικά σύμφωνες με την κύρια δήλωση.

Ο Γιώργος είναι πολύ χαρούμενος κάθε φορά που πάει γυμναστήριο.

Α. Δεν πήγε γυμναστήριο.
Β. Πήγε γυμναστήριο.
Γ. Ο Γιώργος είναι πολύ χαρούμενος.
Δ. Ο Γιώργος δεν είναι πολύ χαρούμενος.

Στο πιο κάτω πρόβλημα σας δίνονται δύο δηλώσεις. Μετά τις δηλώσεις βλέπετε δύο ή περισσότερα συμπεράσματα. Θα πρέπει να δεχτείτε όλα τα γεγονότα που αναφέρονται ως αληθή προς το περιεχόμενο (χωρίς να σημαίνει ότι είναι πράγματι). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφασίζετε ποιο από τα συμπεράσματα ακολουθεί λογικά από τις δηλώσεις, χωρίς να υποθέτετε κάποια πληροφορία πέραν αυτών που δίνονται στις δηλώσεις.

Μερικοί καλλιτέχνες είναι ζωγράφοι.
Η Ελένη είναι ζωγράφος.

Συμπεράσματα:
1. Η Ελένη είναι καλλιτέχνης.
2. Η Ελένη δεν είναι καλλιτέχνης.
3. Μερικοί ζωγράφοι είναι καλλιτέχνες.
4. Μερικοί καλλιτέχνες δεν είναι ζωγράφοι.

Στατιστικά Λεκτικής Ικανότητας

Σωστές

0

Λάθος

0

Μη απαντημένες

0
# Ερώτηση Ολοκληρώθηκε Σωστή
1 Στο πιο κάτω πρόβλημα σας δίνεται μια κύρια δήλωση και μετά τέσσερις δηλώσεις (Α, Β, Γ, Δ). Θα πρέπει να δεχτείτε όλες τις πληροφορίες που σας δίνονται ως αληθείς και να βρείτε δύο δηλώσεις που η πρώτη να συνεπάγεται τη δεύτερη (π.χ., ΑΓ) και οι δύο μαζί να είναι λογικά σύμφωνες με την κύρια δήλωση. Ο Γιώργος είναι πολύ χαρούμενος κάθε φορά που πάει γυμναστήριο. Α. Δεν πήγε γυμναστήριο. Β. Πήγε γυμναστήριο. Γ. Ο Γιώργος είναι πολύ χαρούμενος. Δ. Ο Γιώργος δεν είναι πολύ χαρούμενος. ΟΧΙ ΟΧΙ
2 Στο πιο κάτω πρόβλημα σας δίνονται δύο δηλώσεις. Μετά τις δηλώσεις βλέπετε δύο ή περισσότερα συμπεράσματα. Θα πρέπει να δεχτείτε όλα τα γεγονότα που αναφέρονται ως αληθή προς το περιεχόμενο (χωρίς να σημαίνει ότι είναι πράγματι). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφασίζετε ποιο από τα συμπεράσματα ακολουθεί λογικά από τις δηλώσεις, χωρίς να υποθέτετε κάποια πληροφορία πέραν αυτών που δίνονται στις δηλώσεις. Μερικοί καλλιτέχνες είναι ζωγράφοι. Η Ελένη είναι ζωγράφος. Συμπεράσματα: 1. Η Ελένη είναι καλλιτέχνης. 2. Η Ελένη δεν είναι καλλιτέχνης. 3. Μερικοί ζωγράφοι είναι καλλιτέχνες. 4. Μερικοί καλλιτέχνες δεν είναι ζωγράφοι. ΟΧΙ ΟΧΙ

Στατιστικά Αφαιρετικής Ικανότητας

Σωστές

0

Λάθος

0

Μη απαντημένες

0
# Ερώτηση Ολοκληρώθηκε Σωστή
1 Αφαιρετική άσκηση 1. ΟΧΙ ΟΧΙ
2 Αφαιρετική άσκηση 2. ΟΧΙ ΟΧΙ